Pipliaseuran lukutaitotyö

Lukutaidottomuus syrjäyttää. Maailmassa on lähes 750 miljoonaa lukutaidotonta aikuista, se on noin puolitoista kertaa Euroopan Unionin väkiluku. Lukutaidottomista kaksi kolmasosaa on naisia.

Lukutaitotyö on ratkaiseva keino kamppailussa maailmanlaajuista epätasa-arvoa, köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan.

Kuten Agricolan Suomessa, myös nykyään raamatunkäännöstyön yksi konkreettinen seuraus on, että kansat saavat kirjakielen, omakielistä kirjallisuutta ja oppivat lukemaan. Pipliaseurojen työ tekee mahdolliseksi, että ihminen tavoitetaan omalla kielellä.

Lukemaan oppiminen mullistaa ihmisen elämän. Piplian tehtävä toteutuu tuomalla toivoa tähän päivään ja uskoa tulevaisuuteen. – Myös haaveista voi tulla totta.

4C1A8058

Vahvistuva lukutaitotyö

Suomen Pipliaseura on mukana lukutaitotyössä Etiopiassa, Malawissa, Keniassa, Tansaniassa ja Boliviassa. Painopiste on ollut vähemmistökansojen oikeudessa puolustaa omaa kieltään sekä haavoittuvien ryhmien ja yksilöiden, kuten kristittyjen vähemmistöjen ja köyhien tukemisessa.

Tämän vuosituhannen maailmanlaajuiset kehitystavoitteet ovat onnistuneet vähentämään lukutaidottomuutta, mutta UNESCOn vuoden 2015 tilastojen mukaan 115 miljoonaa nuorta ei edelleenkään pysty lukemaan tai kirjoittamaan yksinkertaista lausetta. Muita maita heikommat mahdollisuudet lukemaan oppimiseen on edelleen Saharan eteläpuolisen Afrikan nuorilla naisilla.

Suomen Pipliaseura kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) maailmanlaajuiseen verkostoon. Vuonna 2017 UBS tuki lukutaito-opetusta 30 maassa noin 52 kielellä. Vuoden 2017 alussa käynnistyneen uuden lukutaito-ohjelman tavoitteena on Etiopian, Kenian, Malawin ja Tansanian naisten ja tyttöjen ja sitä kautta koko yhteisön olojen parantaminen. Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma etenee vaiheittain maasta toiseen; opetusta ja  oppimateriaaleja kehitetään 16 vähemmistökielelle.

Paikalliset pipliaseurat vastaavat lukutaitoluokkien järjestämisestä yhdessä paikallisten hallinnon ja kirkkojen kanssa. Lukutaito-ohjelmat palvelevat koko yhteisöä uskonnosta riippumatta. Suomen Pipliaseuran lukutaitotyön painopiste on lähivuosina vahvasti Itä-Afrikassa. Vuosi 2018 on Suomen Pipliaseurassa lukutaitotyön teemavuosi.

Tilaa Piplian uutiskirje: