Kirjallisuutta

Mikael Agricolan omat teokset

Agricola, Mikael: Abckiria. Näköispainos Mikael Agricolan Abckirian eri painosten säilyneistä katkelmista. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 1971.

Agricola, Mikael: Teokset I-III. Näköispainokset Mikael Agricolan teoksista. WSOY, Porvoo, 1931.

Muuta kirjallisuutta

Gummerus, Jaakko: Mikael Agricola. Hänen elämänsä ja kirjallinen toimensa. Gummerus, Jyväskylä, 1908.

Harviainen, Tapani; Heininen, Simo; Huhtala, Aarre: Opi nyt vanha ja nuori. Mikael Agricola ja nykyaika. Otava, Keuruu, 1990.

Heininen, Simo: Nuori Mikael Agricola. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 1976.

Heininen, Simo: Mikael Agricolan Psalttarin reunahuomautukset. SKS, Helsinki, 1994.

Heininen, Simo: Mikael Agricola raamatunsuomentajana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 761. SKS, Helsinki, 1999.

Heininen, Simo: Mikael Agricola. Elämä ja teokset. Edita, Helsinki, 2007.

Itkonen-Kaila, Marja: Mikael Agricolan Uusi testamentti ja sen erikieliset lähtötekstit. SKS, 1997.
Juusten, Paavali: Suomen piispain kronikka. Otava, Helsinki, 1956.

Pirinen, Kauko: Turun tuomiokapituli uskonpuhdistuksen murroksessa. Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki, 1962.

Tarkiainen, Kari: Ruotsin ja Venäjän rauhanneuvottelut 1557. Mikael Agricola Ruotsin lähetystön jäsenenä. SKST 1104. Helsinki 2007.

Tarkiainen, Viljo: Mikael Agricola. Tutkielmia. Toim. Sulo Haltsonen. SKS, 1956.

Tarkiainen, Viljo – Tarkiainen, Kari: Mikael Agricola. Suomen uskonpuhdistaja. Otava, Keuruu, 1985.

Tarvainen, Olavi: Aamun mies. Mikael Agricolan elämä ja työ. Agricola-seura, Helsinki, 1957.

Turun tuomiokapituli 1276-1976. Toim. Pirinen Kauko. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli. Turku 1976.

Pernajan kirkonkylän oppilaiden tekemä multimediaohjelma Mikael Agricolasta, CD-Rom.

Tilaa Piplian uutiskirje: