Kohennusta naisten asemaan

Asiantuntijat ovat vakuuttuneet, että tyttöjen ja naisten kouluttaminen on tärkeää, sillä se kohentaa monin tavoin koko yhteisön elämää. Väestön lukutaito näkyy maailman tilastoissa suorassa suhteessa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Naisten kouluttaminen edistää välittömästi koko väestön terveyttä ja hyvinvointia (Duodecim 1997; 2016).

Naisten merkitys liittyy heidän elinpiiriinsä ja tehtäviinsä kehittyvissä maissa. Naiset hoitavat lapset ja sairaat, valmistavat ruoan, noutavat veden ja pesevät pyykit. Tiedon kasvu sinänsä jo riittää muutokseen naisen asemassa ja mahdollisuuksissa päättää ja vaikuttaa asioihin.

Koulutus luo myös pohjaa taloudelliselle kehitykselle. Moni lukemaan ja laskemaan oppinut nainen pitää tärkeänä, ettei häntä voi enää helposti käyttää hyväksi tai huijata. Kun nainen oppii lukemaan, hänen itsetuntonsa kasvaa. Hän voi osallistua kokonaisvaltaisesti yhteisönsä toimintaan ja tulla valituksi erilaisiin luottamustehtäviin. Myös omat ammatilliset haaveet voimistuvat. Mielessä saattaa olla vaikka oman kaupan perustaminen tai lisäkoulutus. Lukutaitoinen äiti myös kannustaa omia lapsiaan ja muita läheisiään opintielle.

Vaikka YK:n vuosituhattavoitteiden 2000–2015 aikana lukutaitoisten määrä on maailmassa lisääntynyt, parannus ei koske kaikkia ryhmiä ja alueita tasaisesti. Vaikka myös kehitysmaissa koulutusta on nykyisin saatavilla, edelleen köyhien perheiden lapset ja etenkin tytöt pannaan helpommin työhön kuin kouluun. Perheen taloudellinen asema ja asenteet ratkaisevat. Tyttöjen asemaan vaikuttaa erityisesti, jos hän päätyy naimisiin jo ennen aikuisikää. Lasten syntyessä nuoren äidin mahdollisuudet koulutukseen ja omaan kehittymiseen kapenevat entisestään. Tytöt myös keskeyttävät koulunkäynnin poikia useammin.

Pipliaseurat ovat järjestäneet lukutaito-opetusta naisille monissa maissa. Lähivuosina painopiste on yhä enemmän itäisen ja eteläisen Afrikan naisten olojen parantamisessa.

”Äitinä minulla on syy hankkia lukutaito

Lukutaidon oppiminen on monelle elämän käännekohta. Muutos yhteisöissä alkaa usein naisten kautta. Naisten lukutaito vaikuttaa välittömästi perheen ja koko yhteisön hyvinvointiin.

maasai_naiset_kirjoittavat

Jane kirjoittaa omaa nimeään vihkoon.

Kenian maaseudulla asuva Jane kuuluu maasaikansaan. Hän on yksi niistä perheellisistä naisista, joka on päättäväisesti opetellut lukemaan. Jane on käynyt aikuisten lukutaitoryhmässä vuoden ajan kolme kertaa viikossa.

– Olen ensimmäinen perheestäni, joka käy koulua. Aloitin opinnot, koska halusin oppia kirjoittamaan ja lukemaan. Aluksi opiskelu oli vaikeaa, mutta nyt sujuu paremmin.

Muut kyläläiset usein vastustavat äitien opintoja ja kokevat opiskelun ajan tuhlaamiseksi. Lukutaito-opetukseen osallistuvat naiset ovat rohkeita ja päättäväisiä.

– Minulla on perhe ja lapsia. Muut kylän asukkaat kysyvät, miksen ole kotona hoitamassa lapsiani. Itse koen, että juuri äitinä minulla on syytä hankkia lukutaito. Lukutaitoisena voin myös paremmin tukea lapsiani. Haluan, että lapsenikin oppivat lukemaan ja pääsevät opiskelemaan. – Että heillä on parempi tulevaisuus, kertoo Jane.

”Haaveni on ryhtyä yrittäjäksi

joice

Joice haaveilee yrittäjyydestä, kun on oppinut lukemaan.

Naisten haavena on lukutaidon myötä päästä opiskelemaan enemmän, jotta he voisivat itse ansaita elantonsa ja saada itsenäisemmän elämän. Maasai-heimoon kuluva Joice aloitti opinnot kylänsä lukutaitoryhmässä kaksi vuotta sitten.

– Nyt osaan kirjoittaa ja lukea. Lukutaito on avannut mieleni. Tiedän ihmisiä, jotka ovat opiskelun myötä ryhtyneet yrittäjiksi ja tulevat hyvin toimeen. Tämä motivoi minuakin!


Lue lisää:

Agricolan päivä | Pipliaseuran lukutaitotyö | Lukutaidon merkitys |Piplia.fi: Lukutaitotyö

Tilaa Piplian uutiskirje: