Kohennusta naisten asemaan

Asiantuntijat ovat vakuuttuneet, että tyttöjen ja naisten kouluttaminen on tärkeää, sillä se kohentaa monin tavoin koko yhteisön elämää. Väestön lukutaito näkyy maailman tilastoissa suorassa suhteessa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Naisten kouluttaminen edistää välittömästi koko väestön terveyttä ja hyvinvointia (Duodecim 1997; 2016).

Naisten merkitys liittyy heidän elinpiiriinsä ja tehtäviinsä kehittyvissä maissa. Naiset hoitavat lapset ja sairaat, valmistavat ruoan, noutavat veden ja pesevät pyykit. Tiedon kasvu sinänsä jo riittää muutokseen naisen asemassa ja mahdollisuuksissa päättää ja vaikuttaa asioihin.

Koulutus luo myös pohjaa taloudelliselle kehitykselle. Moni lukemaan ja laskemaan oppinut nainen pitää tärkeänä, ettei häntä voi enää helposti käyttää hyväksi tai huijata. Kun nainen oppii lukemaan, hänen itsetuntonsa kasvaa. Hän voi osallistua kokonaisvaltaisesti yhteisönsä toimintaan ja tulla valituksi erilaisiin luottamustehtäviin. Myös omat ammatilliset haaveet voimistuvat. Mielessä saattaa olla vaikka oman kaupan perustaminen tai lisäkoulutus. Lukutaitoinen äiti myös kannustaa omia lapsiaan ja muita läheisiään opintielle.

Monet kyläni naisista häpeävät lukutaidottomuuttaan. Olen pyytänyt heitä katsomaan mallia minusta. En ole enää mikään nuori tyttö, mutta silti menin lukutaitokurssille. Haluan, ettei minua enää kohdella lukutaidottomana naisena. Jos olisin hävennyt osallistua lukutaitokurssille, osaisinko tänään lukea ja kirjoittaa? Aivan varmasti en!
– Julie Kopangue, yksi lukutaitoryhmänsä vanhimmista, Keski-Afrikan tasavalta

Vaikka YK:n vuosituhattavoitteiden 2000–2015 aikana lukutaitoisten määrä on maailmassa lisääntynyt, parannus ei koske kaikkia ryhmiä ja alueita tasaisesti. Vaikka myös kehitysmaissa koulutusta on nykyisin saatavilla, edelleen köyhien perheiden lapset ja etenkin tytöt pannaan helpommin työhön kuin kouluun. Perheen taloudellinen asema ja asenteet ratkaisevat. Tyttöjen asemaan vaikuttaa erityisesti, jos hän päätyy naimisiin jo ennen aikuisikää. Lasten syntyessä nuoren äidin mahdollisuudet koulutukseen ja omaan kehittymiseen kapenevat entisestään. Tytöt myös keskeyttävät koulunkäynnin poikia useammin.

Pipliaseurat ovat järjestäneet lukutaito-opetusta naisille monissa maissa. Lähivuosina painopiste on yhä enemmän itäisen ja eteläisen Afrikan naisten olojen parantamisessa.

Egypti

Egyptissä lukutaitokurssien osallistujat ovat olleet enimmäkseen yhteiskunnan vähäosaisimpia. Moni kurssille osallistuva häpeää lukutaidottomuuttaan. Naiset ovat riippuvaisia muista ja joutuvat helposti hyväksikäytetyiksi.

Aikuisten lukutaitoryhmässä Kairon köyhimmällä alueella naiset ovat toiveikkaita. Samira kertoo, kuinka hänen tyttärensä on kannustanut äitiään lukutaitokurssin suorittamiseen.

– Tyttäreni sanoi, kyllä sinä äiti vielä opit lukemaan. Ja kyllä olen jo oppinutkin paljon. Voin auttaa lapsiani läksyjen teossa.

Kursseilla käytettävät menetelmät kannustavat myös itsenäiseen ajatteluun ja oppimiseen. Kurssilaiset oppivat ottamaan vastuuta omasta elämästään ja pyrkivät aikaansaamaan muutoksia.

– Minua kohdellaan eri lailla, jos osaan lukea ja kirjoittaa. Minuun luotetaan enemmän. Itsetuntoni on kohentunut, enkä enää koe olevani huonompi kuin muut, eräs vanha nainen kertoo.

– Toivon, että kurssin jälkeen, voin jatkaa opintoja eteenpäin, toinen nainen ryhmästä lisää.

Päivätyönsä matematiikan opettajana tekevä Ameny toimii kirkon lukutaitoryhmässä vapaaehtoisena opettajana.

– Oppilaat haluavat oppia. Näen ihmisissä muutoksen. Se rohkaisee minua. Lukemaan oppimisella on suuri vaikutus. Ihmiset ovat aluksi ujoja ja heillä on huono itsetunto. Täällä heidät hyväksytään, ihmiset muuttuvat ja saavat itseluottamusta. Haluan, että kaikki saisivat koulutusta ja oppisivat ajattelemaan itse.

Aikuisten lukutaitoryhmissä on sekä miehiä että naisia, mikä myös vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa ja toistensa kunnioittamista.

– Monet tytöt eivät osaa suhtautua luontevasti miehiin. Lukutaitoryhmässä he oppivat olemaan tekemisissä miesten kanssa, siitä tulee normaalia, sanoo Ameny.

Egyptiläisistä miehistä lukutaitoisia on 82 % ja naisista 66 %.

Keski-Afrikan tasavalta

Pipliaseura aloitti sangonkielisen lukutaitokoulutuksen naisille Keski-Afrikan tasavallassa vuonna 2008.

Koulutus on suunnattu yli 15-vuotiaille, ja kurssiohjelmaan kuuluu myös perustietoa terveydenhoidosta. Osa naisista ei ole käynyt lapsena koulua lainkaan, osa on joutunut keskeyttämään koulunkäynnin jo varhaisessa vaiheessa.

Konfliktien repimässä maassa naisten lukutaidottomuus on huomattavaa. Koulutukset järjestetään mukana olevien kirkkojen ja seurakuntien tiloissa ja kouluttajina toimivat Keski-Afrikan Pipliaseuran kouluttamat ohjaajat.

Materiaalit ja sisältö on suunniteltu yhdessä SIL International Afrikan kanssa, jolla on vankka kokemus käännös- ja lukutaitotyöstä ja jonka kanssa suunnitellaan laajaa lukutaito-ohjelmaa viiteen uuteen Afrikan maahan lähitulevaisuudessa.


Lue lisää:

Agricolan päivä | Pipliaseuran lukutaitotyö | Lukutaidon merkitys |Piplia.fi: Lukutaitotyö

Tilaa Piplian uutiskirje: